Welke kosten zijn aftrekbaar?

Bij het ondernemen hoort ook investeren. Dit begint al met een laptop, werktas en telefoon om van start te kunnen gaan. Als je een eigen onderneming hebt, dan mag je zakelijke kosten opvoeren die aftrekbaar zijn van de winst uit onderneming. Weet jij welke kosten je mag aftrekken?

In feite komt het er op neer dat je alle zakelijke mag aftrekken. Hier kun je in de basis vanuit gaan. Wel is het goed om een aantal stelregels aan te houden:

 1. Wat je als werknemer niet vergoed krijgt aan eten en drinken, kun je ook niet zakelijk
  aftrekken.
 2. Alles wat werkelijk zakelijk wordt gebruikt, mag worden afgetrokken. Zorg er wel voor dat je
  in het redelijke en het billijke blijft.
  Reis-, verblijf- en etenskosten zijn deels aftrekbaar. Omdat dit ook een onderdeel is van je
  noodzakelijke levensonderhoud, mag dit niet volledig worden afgetrokken.
 3. Privé zaken die ook zakelijk worden gebruikt, mogen ook deels in de boekhouding worden
  opgenomen en dus worden afgetrokken. Houd ook hier rekening mee met het redelijke en
  het billijke.

De belastingdienst houdt de volgende specificatie aan

Volledig aftrekbaar

 • Zakelijke telefoongesprekken/abonnement
 • Vakliteratuur
 • Werkkleding, mits dit is gemerkt door een bedrijfslogo van minimaal 70 cm2 of gericht op een specifiek beroep (overall of uniform)
 • Werktas
 • Zakelijke reiskosten (OV, taxi en vliegtuig)

Niet aftrekbaar

 • Persoonlijke verzorging
 • Apparatuur en instrumenten die niet tot de onderneming behoren
 • Geldboetes
 • Algemene literatuur

Heb je twijfels over de aftrekposten? Wij raden je dan aan om contact op te nemen met je boekhouder of de belastingdienst. Zij kunnen uitsluitsel geven hierover. Bedenk altijd… bij twijfel NOOIT inhalen!

Terug naar nieuws

Bezoekadres: Middelerf 10a 3851 SP ERMELO | info@financial-health.nl - 0341-55 48 80