Samenwerken? Giet jullie afspraken in een overeenkomst

Het is altijd goed om een team om je heen te bouwen. Met ieders expertise kunnen jullie veel meer aan, waardoor jullie ook de mogelijkheid hebben om een bredere dienstverlening te leveren met een goed uur- of projecttarief. Hoe goed jullie ook kunnen samenwerken of vanuit een vriendschap iets zijn opgestart, het is altijd goed om bepaalde zaken op papier te zetten. Wat zijn de zaken die je dan dient op te nemen om op gelijkwaardig niveau jullie samenwerking aan te gaan?

  • Welke partijen gaan de overeenkomst aan? Zijn dit twee personen of wordt het contract aangegaan vanuit een bepaalde rechtsvorm?
  • Wat houdt jullie samenwerking in? Wat valt er buiten de samenwerking en wat is de kern van jullie samenwerking?
  • Wie is waarvoor verantwoordelijk? Welke taken verdelen jullie onderling? Welke goederen worden ingebracht? Of worden er zaken aangeschaft en hoe gaan jullie hier mee om?
  • Hoe gaan jullie om met investeringen? Mag een investering onder een bepaald bedrag worden uitgevoerd zonder toestemming of moet voor elke euro overleg plaatsvinden?
  • Hoe is de verdeling van opbrengsten? Wie krijgt welk deel?
  • Werken jullie enkel met elkaar samen of mag ieder ook nog een apart klantenbestand erop nahouden?
  • Hoe gaat het als jullie niet meer verder willen met elkaar? Als één van de twee de samenwerking wil opzeggen? Mag één van jullie dan verder gaan met het klantenbestand wat jullie hebben opgebouwd of maken jullie hier andere afspraken over?
  • Hoe vaak vindt er overleg plaats en op welke manier? Hebben jullie geheimhoudingsplicht? Geldt dit voor alle informatie?

Genoeg vragen om over na te denken als je een samenwerking overweegt en nog belangrijker om dit daadwerkelijk vast te leggen. Natuurlijk ga je er niet vanuit dat het mis gaat, maar het is toch goed om hier op voorbereid te zijn. Er staat teveel op het spel om dingen ‘gewoon’ mondeling af te spreken.

 

 

 

Terug naar nieuws

Bezoekadres: Middelerf 10a 3851 SP ERMELO | info@financial-health.nl - 0341-55 48 80